Gazeta Agronews Nr.17

GOSPODARSTWA ROLNE WSPÓŁPRACUJĄ Z POLSKIM STOWARZYSZENIEM ROLNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO „ASAP” ROSNĄCA ŚWIADOMOŚĆ KONSUMENTÓW ŻYWNOŚCI I PRESJA WPROWADZANIA BARDZIEJ PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA METOD JEJ PRODUKCJI POWODUJĄ NOWE WYZWANIA DLA CAŁEGO ŻYWNOŚCIOWEGO ŁAŃCUCHA WARTOŚCI. WYNIKI BADANIA OPINII PUBLICZNEJ MIESZKAŃCÓW UNII WSKAZUJĄ, ŻE 95% Z NAS CHCE WIĘKSZEJ DBAŁOŚCI O NASZE WSPÓLNE DOBRO JAKIM JEST ŚRODOWISKO NATURALNE (EUROBAROMETR). D latego też od kilku lat obserwujemy wzrost zainteresowania rolnictwem zrównoważonym jako alternatywnego rozwiązania dla intensywnej, przemysłowej produkcji rolnej, potencjalnie niebezpiecznej dla środowiska naturalnego. Przez rolnictwo zrównoważone rozumiemy efektywną produkcję bezpiecznej, wysokiej jakości żywności w sposób chroniący i poprawiający stan środowiska naturalnego, zabezpieczający ekonomiczne warunki bytu rolnika i lokalnych społeczności jak też w poszanowaniu zdrowia i dobrostanu wszystkich wykorzystywanych w procesie produkcji zwierząt i roślin. Zasady rolnictwa zrównoważonego odnoszą się do całego gospodarstwa jako ściśle powiązanego z otaczającym go ekosystemem. Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” stawia sobie za cel propagowanie i wspieranie rozwoju tej formy produkcji rolnej wśród rolników. Zapraszamy do współpracy rolników chcących rozwijać swoje gospodarstwa wg zasad rolnictwa zrównoważonego. Do oceny stopnia realizacji zasad rolnictwa zrównoważonego opracowaliśmy szereg wskaźników jakościowych w formie pytań. Jest to Lista Kontrolna w oparciu o którą rolnicy mogą dokonać samooceny swoich gospodarstw. film: Praktyczne wdrażanie rolnictwa zrównoważonego w gospodarstwie Agro-Rappol, Przytocko, powiat słupski 40 EKONOMIA NUMER 17

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=